Bardzo Pilne Proszę o pomoc
Konstruktor stworzył projekt ,w którym maszt radiowy o wysokości 30m ma być wspierany dwiema liniami jednakowej długości łączączymi wierzchołek masztu z ziemią pod kątem 55 stopni.Oblicz jakiej długości liny są potrzebne do wykonania projektu oraz w jakiej odległości od masztu należy przygotować mocowania do lin

Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2010-03-19T10:23:50+01:00
Z funkcji trygonometrycznych:
1) obliczenie długości lin
sin 55°=30m/a
a=30m/sin 55°
a=30m/0,81915
a=36,62m

2)obliczenie odległości lin od masztu
tg 55°=30m/b
b=30m/tg 55°
b=30m/1,42815
b=21,00m

Kontrola z twierdzenia Pitagorasa:
(30m)²+b²=a²
√(900+441)=√1341=36,62=a