Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T20:38:10+01:00
A)
2n - jednomian
s/5 - iloraz liczb s i 5
a+b- suma liczb a i b
n-m - różnica liczb n i m
b)
2k+3-suma jednomianu 2k i wyrażenia wolnego 3
2(a+1)- iloczyn liczby 2 i sumy liczb a i 1
5a+9-7d-suma jednomianów 5a i -7d i liczby 9
2(c+d)do kwadratu - kwadrat sumy c i d
c)
(n+m)/25 - iloraz sumy n im przez liczbę 25
4t-p/0,1 - iloraz różnicy jednomianów 4t i p przez liczbę 0,1
(a+b)(a-b) - iloczy sumy i różnicy liczb a i b
z+z do kwadratu -1 - nieuporządkowane równanie kwadratowe ??