Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T15:41:08+01:00
Fizyczna metoda rozdzielania składników mieszaniny ciekłej (jednorodnej), wykorzystujemy w niej różnice temp wrzenia substancji
przykłady: alkohol etylowy+ woda
woda (rozkład na prostsze składniki)
38 3 38
2009-10-27T15:41:31+01:00
Destylacja, jedna z metod rozdzielania i oczyszczania ciekłych związków chemicznych, wykorzystująca fakt, że wrząca mieszanina ciekła wysyła parę o innym składzie aniżeli skład mieszaniny ciekłej. Po skropleniu pary otrzymuje się szereg frakcji destylatu o innym składzie niż skład cieczy poddanej destylacji.

Niekiedy jednokrotna destylacja nie pozwala na całkowite rozdzielenie mieszaniny (np. dwa lub więcej składników mieszaniny wrze w podobnej temperaturze), gdyż powstaje kilka frakcji pośrednich zawierających co najmniej dwa składniki. W takim przypadku stosuje się rektyfikację na kolumnach rektyfikacyjnych, w których zachodzi kilkanaście następujących po sobie destylacji.
27 4 27
2009-10-27T15:41:36+01:00
Destylacja-sposób rozdzielania mieszaniny jednorodnej na składniki.
Polega na rozdzieleniu składników mieszaniny ciekłej jednorodnej. Wykorzystuje się tu różnicę temperatur wrzenia cieczy wchodzących w sklad mieszaniny.
25 3 25