Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T23:58:29+01:00
Energia kinetyczna:
Energią kinetyczną nazywamy energię, jaką posiada ciało będące w ruchu.
Ek=1/2m*v² gdzie:
m=masa
v=prędkość ciała

Energia potencjalna:
Jest to energia ciała pozostającego w spoczynku
Energia potencjalna grawitacyjna;
Zależy od masy ciała , wysokości i przyspieszenia
Ep=m*g*h gdzie:
m=masa
g= przyspieszenie ziemskie
h=wysokość

Energia potencjalna sprężystości:
Ciało odkształca się sprężyście:
Ep = 1/2*k*x²

gdzie:
k - współczynnik sprężystości
x - odkształcenie, odległość od położenia równowagi