1Obwód elektryczny składa się z 9V baterii,amperomierz I trzech identycznych żarówek.Całkowity opór obwodu wynosi?

2.W chwili, gdy zapaliły się zielone światła, samochód F ruszył ze skrzyżowania i został w tym momencie wyprzedzony przez samochód S. Na wykresie przedstawiono zależność szybkości tych samochodów od czasu, jaki upłynął od zapalenia się
zielonych świateł.

W szóstej sekundzie:
A. oba samochody znajdowały się w tej samej odległości od skrzyżowania.
B. samochód S wyprzedził samochód F.
C. oba samochody miały takie samo przyspieszenie.
D. oba samochody osiągnęły tą samą prędkość.
Wartość przyspieszenia samochodu F była równa
A. 6 m /s2 B. 2,5 m /s2 C. 0,4 m /s2 D. 0 m /s2
Wartość przyspieszenia samochodu S była równa
A. 0 m /s2 B. 4 m /s2 C. 6 m /s2 D. 15 m /s2

3.Na wykresie przedstawiono zależność natężenia I od napięcia U dla czterech odbiorników prądu. Który odbiornik ma największy opór?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 41

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T23:03:27+01:00
1. U = 9V
I = 0,9A
R = ? - opór obwodu

I = U/R => R = U/I
R = 9/0,9 = 10 Ohm


3. Odbiornik nr 4 ma największy opór.

Dowód:
R = U/I
R4 = 80/4 = 20 Ohm
R3 = 60/6 = 10 Ohm
R2 = 40/6 = 6,67 Ohm
R1 = 30/6 = 5 Ohm
3 3 3