Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T01:16:50+01:00
Witaj
dane a=10m/s2, v=54km/h = 54 000m/3 600s = 15m/s, vk=0
szukane s do zatrzymania

s = vśr * t.......vk=v-at......0=v-at.....v=at.....t=v/a
...................ponieważ ruch jest jednostajnie opóźniony vśr można obliczyć
...................jako średnią arytmetyczną vśr=[vk+v]/2=v/2
s = [v/2]*[v/a] = v2/2a = 225m2/s2 //20m/s2 = 11,25 m

Droga do zatrzymania wynosi w zadanych warunkach 11,25 m.

.........................pozdrawiam
2 3 2