Odpowiedzi

2010-03-19T00:17:57+01:00
F(x)=3+4(x-2)²
3+4(x-2)² = 0
3+ 4 ( x² -4x + 4)=0
3+ 4 x² -16x +16 = 0
4 x² -16x + 19 = 0


delta = b² -4ac
delta = 16²-4 * 4* 19
delta = 256 - 304
delta <0
brak miejsc zerowych, czyli nie przecina osi OX
2010-03-19T00:20:58+01:00
Y=3+4(x-2)²
za y podstawiamy 0

0=3+4(x-2)²
0=3+4(x²-4x+4)
0=3+4x²-16x+16
4x²-16x+19=0

liczymy delte
Δ=b²-4ac
Δ=(-16)²-4*4*19
Δ=256-304
Δ=-48

brak punktów wspólnych tej f. z osią OX ponieważ delta równa się 0