Przetłumacz na polski:To anyone,

My name is (imiei nazwisko) and I'm writing this letter from a desert island somewhere from Ibiza. My parents and I were sailing to Ibiza when a torrible storm sank our small yacht and we found ourselves at this place.

Althoug the island looks like a paradise but life here is very hard. There is not much food and drinking water. So every day we must hunt for small animal and look for some streams of clean water. Moreover it is very hot during but cold at night. So we must keep a fire all night to stay worm and to keep away dangerous animals from us.

As I have mentioned, there isn't much to eat so we usually eat fish or birds. Fortunatlly there is a lot of fruit so the food is not so boring.

Please, find us as soon as posible.

(Imie)

przetłumacz na polski pilne

1

Odpowiedzi

2010-03-18T22:05:56+01:00
Dla nikogo,

Nazywam się (imię i nazwisko) i piszę ten list z bezludnej wyspie gdzieś z Ibizy. Moi rodzice i ja byliśmy rejs na Ibizę, gdy okropny sztorm zatopił nasz mały jacht i znaleźliśmy się w tym miejscu.

Chociaż wyspa wygląda jak raj, ale życie tutaj jest bardzo trudne. Nie ma dużo żywności i wody pitnej. Tak więc codziennie musimy polować na małe zwierzęta i szukać dla niektórych strumieni czystej wody. Ponadto jest bardzo gorąco, ale podczas zimnej nocy. Musimy więc zachować ogniem całą noc, aby zatrzymać robaka i przechowywać z dala niebezpiecznych zwierząt z nami.

Jak już wspomniano, nie ma nic do jedzenia, więc zwykle jedzą ryb lub ptaków. Na szczęście jest dużo owoców, więc jedzenie nie jest nudne.

Proszę nas odnaleźć tak szybko, jak to możliwe.
26 4 26