Objetosc graniastloslupa prawidlowego szesciokatnego wynosi 432√3cm³. oblicz krawedz podstawy i pole powierzchni calokowitej tego graniastoslupa, jezeli wysokosc tej bryly wynosi 8 cm. --> potrzeba mi tylko obliczyc pole powierzchni calkowitej, krawedz obliczylam wynosi 6 cm.

V=432√ 3 cm³
V=Pp*h
V= 6(a²√3)
---------- * h
4

432√3= 3( a²√3)
-------------------------- * 8
2
432√3=12a²√3
a² = 36
a=6

poprosze o dlasze roziwazanie! dzis!

2

Odpowiedzi

2010-03-18T22:12:54+01:00
Pb=6*8*6=288cm²

Pc = 2*54√3 cm2 + 288cm2
Pc=108√3 + 288 cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T22:19:20+01:00
A= 6 cm

Więc:
Pc= 2Pp + Pb

Pp= a²√3/3
Pp= 6² * √3/3
Pp= 36√3/3 - 36 skróci się z 3
Pp= 12√3 cm ²

Pb zawiera 6 prostokątów.

z Pitagorasa wyznaczamy krawędź boczną:

8²+6²=x²
64+36=x²
x²= 100
x=√100
x= 10 cm

Pb= 6* a*b
Pb= 6* 10*6
Pb=6* 60
Pb= 360 cm²

Pc= 2Pp + Pb
Pc= 2*12√3 + 360cm
Pc= 24√3 +360 cm ²

odp. Pole całkowite wynosi 24√3 +360 cm ².