Do otrzymania 100cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) zużyto 0,4g tlenku siarki (VI) zakładając, że powstały kwas ulega całkowitej dysocjacji oblicz ile moli jonowych wodorowych znajduje się w 100cm3 tego roztworu. zapisz równanie reakcji otrzymywanego kwasu siarkowego (VI) oraz równanie dysocjacji 1 czasteczki kwasu.

1

Odpowiedzi

2009-10-27T16:02:03+01:00
Piszemy reakcję tlenku siarki (VI) z wodą:

SO3 + H2O → H2SO4

Interesuje nas tlenek i kwas.
Reagują one w ten sposób, że mol tlenku przechodzi w mol kwasu, co widać w reakcji. Policzymy masę molową tlenku:
M = 80 g / mol

Teraz policzymy, ile moli kwasu powstaje z 0,4 g tlenku:

x (moli kwasu)---------------------------0,4 g tlenku
1 mol kwasu ------------------------------80 g tlenku (czyli z masą jednego mola)

Po wyliczeniu "na krzyż" mamy x = 0,005 mola kwasu

Wiemy już, że w 100 cm3 roztworu znajduje się 0,005 mola kwasu.

Teraz zajmiemy się dysocjacją:

H2SO4 → 2H + + SO4 ²-

Widzimy, że z jednego mola kwasu powstanie 2 mole H+. Ile będzie tych jonów w 100 cm3 (zawierających 0,005 mola kwasu), obliczymy z proporcji:

1 mol kwasu------------------2 mole H+
0,005 mola kwasu-----------x (moli H+)

x = 0,01 moli jonów H+

Pozdro))