Odpowiedzi

2010-03-18T22:31:51+01:00
Madrosci,rozumu,rady,mestwa,umiejetnosci,poboznosci,bojazni bozej
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T22:49:20+01:00
Owoce Ducha Świętego:
-miłość
-radość
-pokój
-cierpliwość
-uprzejmość
-dobroć
-wspaniałomyślność
-łaskawość
-wierność
-skromność
-wstrzemięźliwość
-czystość
-opanowanie

Dary Ducha Świętego:
-dar mądrości-uczestniczenie w mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi widzi je On
-dar rozumu-sztuka wnikania w tajemnice Boże. Pomaga zrozumieć miłość, życie i śmierć
-dar rady-pozwala radować się życiem, jego prostotą, pozwala się nie gubić, jest źródłem pasji życia
-dar męstwa-uwalnia człowieka od lęku przed jego największym wrogiem-śmiercią
-dar wiedzy (umiejętności)-poznawanie prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie
-dar bojaźni Bożej-miłość do Boga, która świadoma jest własnej kruchości, lęk przed tym, by nie zerwać z nim relacji
-dar pobożności-traktowanie Boga jako Ojca, mieć do Niego szacunek, wychwalając Go, adorując