Odpowiedzi

2010-03-18T22:43:18+01:00
D-cięciwa

d=2a
b=8
c=10

a²+b²=c² (z twierdzenia Pitagorasa)

a=√c²-b²
d=2√c²-b²

d=2√100-64
d=2×√36
d=12
7 4 7
2010-03-18T22:44:31+01:00
R = 10cm
c = ? (długość cięciwy)
x = 8cm (odległość cięciwy od środka koła)
Korzystamy z tw. Pitagorasa w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnej x, drugiej przyprostokątnej ½c
i przeciwprostokątnej r
x²+ (½c)² = r²
(½c)² + (8cm)² = (10cm)²
(½c)² + 64cm² = 100cm²
(½c)² = 100cm² - 64cm² = 36cm²
½c = 6cm
c= 2*6cm = 12cm
Odp. Długość cięciwy jest równa 12cm.
6 4 6