1. Gęstość diament wynosi 3,5 g/cm³ Powszechnie używaną jednostką masy kamieni szlachetnych jest karat, które odpowiada 2 g. Jaką objętność ma diament o masie 4 karatów?
zad.15/80 Spotkanie z fizyką (podr do 1 gimnazjum)

Oblicz jakś objętość musiałby mieć piłeczka wyk, z kauczyku, o gęstości 0,94 g/cm³, aby jej masa były równa masie piłki lekarskiej (5kg)?
zad 9/84

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T22:49:40+01:00
1. Skoro 1 karat to 2g, to 4 karaty to 8g (4×2g=8g)
Gęstość diamentu wynosci 3.5g/cm³, więc aby policzyć objętość 8gramowego diamentu, wystarczy 8g podzielić przez 3.5g/cm³. Obliczenia wyglądaja następująco:

8g ÷ 3.5g/cm³ = (g się skracają) 2.29 cm³

Odp: Diament o masie 4 karatów ma objętość około 2.29cm³.

2.Piłka lekarka waży 5kg, czyli 5 000g. Aby obliczyć objętość piłeczki trzeba podzielić masę, czyli 5000g przez gęstość, czyli 0.94g/cm³. Przedstawia to następujący wzór: p=m/V, czyli po przekształceniu: V=m/p

V=5000g ÷ 0.94g/cm³
V=5319cm³

Odp: Piłeczka musiałaby mieć objętość 5319cm³


Pozdrawiam!
6 3 6
2010-03-18T22:54:48+01:00
1. zadanie

dane:
gęstość diamentu = 3,5g/cm³
1 karat = 2g
m = 4 karaty = 8g

szukane:
V=?

gęstość ciała = masa/objętość
objętość = masa/gęstość ciała

V = 8g : 3,5g/cm³
V = 2,23... cm³

Odp.: Objętość diamentu wynosi ok. 2,23cm³.

2. zadanie

Dane:
gęstość kauczuku = 0.94g/cm³
m = 5kg = 5000g

Szukane:
V=?

Objętość = masa/gęstość ciała

V = 5000g : 0,94g/cm³
V = 5319cm³

Odp.: Objętość piłeczki wynosi 5319cm³.
4 3 4