Na podstawie tekstów przewodnich do tematu 9 wykonaj zadania:
1. Napisz, czym zajmowali się filozofowie oraz jaka jest różnica między jońską a ateńską filozofią.
2. Wymień style architektury greckiej.
3. Obok osiągnięć technicznych, napisz czy były to osiągnięcia Greków czy Rzymian.
•Akwedukty
•Katapulty
•Teatry
•Termy
•Hipokaustum
4. Napisz, jaka ludność zamieszkiwała obszary ziem polskich między 1300-450p.n.e.
5. Napisz, kiedy Celtowie podporządkowali sobie obszary ziem polskich oraz jakie kultury na tych terenach się wytworzyły.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T23:16:08+01:00
1.Filozofowie-osoby które całe swe życie poświęcają na szukanie odpowiedzi na wszystkie pytania,są to miłośnicy mądrości.
2.Wymień style architektury greckiej.
-styl dorycki
-styl joński
-styl koryncki
3.Akwedukty-rzymianie
Katapulty-grecy
Teatry-rzymianie
Termy-rzymianie
Hipokaustum- grecy
4.Ziemie polskie były zamieszkiwane przez ludność kultury łużyckiej.
5.