1. Zwierciadło kuliste wklęsłe ma ogniskową równą 5cm. Gdzie należy umieścić przedmiot aby otrzymać obraz rzeczywisty powiększony wda razy.
2. Dzięki okularom o zdolności skupiającej minus dwie dioptrie krótkowidz widzi dobrze przedmioty z odległości dobrego widzenia to jest 25cm. Z jakiej odległości widzi on bez okularów?
3. Praca wyjścia elektronu z metalu wynosi 5,5 elektronowolta. Na powierzchnię tego metalu pada fala świetlna o długości 2×10⁻⁷m. Ile wynosi szybkość emitowanych elektronów?
(mają być wszystkie obliczenia i wzory).

1

Odpowiedzi

2010-03-19T02:55:04+01:00
Witaj
1.
dane f=5cm, p=2
szukane x

1/f = 1/x +1/y..........p = |y|/x = y/x = 2 bo obraz rzeczywisty.........y = 2x
1/f = 1/x + 1/2x = 3/2x
2x = 3f
x = 1,5f = 7,5 cm

Przedmiot należy umieścić w odległości 7,5 cm od zwierciadła.

2.
dane Z=-2D, d=25cm=0,25m, y=stała odległość soczewki od siatkówki /ekranu/
szukane x bez okularów

1/f = 1/x + 1/y
-1/f = -1/x – 1/y..........równanie gdy bez okularów
1/f + Z = 1/d + 1/y.......równanie gdy z okularami
Z = 1/d - 1/x
1/x = 1/d – Z = 1/0,25m + 2/m = 4/m + 2/m = 6/m
x = 1m/6 = 100cm/6 = 16,66cm ~16,7 cm.

Krótkowidz bez okularów dobrze widział z odległości 16,7 cm.

3.
dane W=5,5eV, 1eV=1,6*10(-19)J, /lambda/l=2*10(-7)m, c=3*10(8)m/s, h=6,63*10(-34)Js, m=9,11*10(-31)kg
szukane v

praca wyjścia elektronu z metalu W = 5,5eV = 5,5 *1,6*10(-19)J = 8,8*10(-19)J
długość fali l = c* T.........T = 1/f.........l = c/f........f =c/l
energia fotonu Ef = h*f = hc/l = 6,63*10(-34)Js *3*10(8)m/s //2*10(-7)m = 9,95 *10(-19)J
równanie Einsteina
Ef = hf = hc/l = W + 0,5mv2.........0,5mv2 jest Ek wyemitowanego elektronu
v2 = 2[hc/l – W]/m = 2[9,95*10(-19)J – 8,8*10(-19)J]/9,11*10(-31)kg = 0,252*10(12)m2/s2
v = 0,5*10(6)m/s = 5*10(5)m/s = 500 km/s

Szybkość wyemitowanych elektronów wynosiła 500 km/s.

.................................................................pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości – pytaj.