Odpowiedzi

2010-03-19T06:34:37+01:00
Jaką objętość zajmie roztwór o stężeniu molowym - Cm = 0,5 mola/dm³, jeżeli do jego sporządzenia użyjemy 15,6g Na₂S?
Cm = O,5 mol/dm³
ms = 15,6 g
M = 2 *23 + 32 = 78 g

n = m/M
n = 15,6/78
n = 0,2 mole

Cn = n/V
V = n/Cm
V = 0,2/0,5
V = 0,4 dm³