Pan Krzysztof wyliczył podstawę obliczenia podatku za rok 2002. Wynosiła ona 46 000 zł. Skorzystaj z tabeli przedstawiającej skalę podatkową obowiązującą w 2002 roku i oblicz, ile wyniósł podatek, który musiał zapłacić pan Krzysztof?
(tabela)

Podstawa obliczenia| Podatek wynosi
podatku w złotych |
Ponad | do |
__________________________________________________
... | 37 024 | 19% podstawy obliczenia minus kwota 518,16zł
____________________________________________________
37 024 | 74 048 | 6516,40 zł + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
____________________________________________________
74 048 | ... | 17 623,60 + 40% nadwyżki ponad 74 048zł

Przy dużej dozie wyobraźni może wyobrazisz sobie tabelkę, nie mogę zrobić jej zdjęcia i nie mam czasu robić jej w kompie.

Odpowiedzi:
A. 8691,04 zł
B. 13 800 zł
C. 9209,60 zł
D. 17 048 zł

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T01:36:41+01:00
Podstawa obliczenia podatku 46000zł
jest to II skala podatkowa
Pan Krzysztof musi zapłacić
6516,40zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł
obliczamy nadwyżkę 46000zł - 37024zł = 8976zł
teraz obliczamy 30% nadwyżki
30%*8976zł = 0,3*8976zł = 2692,80zł
łączny podatek 6516,40zł + 2692,80zł = 9209,20zł
Odp. Pan Krzysztof musiał zapłacić 9209,20zł.
Uwaga!
w odpowiedzi c jest błąd 9209,60 zł,
2 5 2