Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T07:28:04+01:00
Dane:
m( masa) = 2 kg
t(czas) = 2s
g( przyciąganie ziemskie) =10 m/s²
Vo( prędkość początkowa)= 0m/s
V( prędkość)
Ek(energia kinetyczna) = ?

Wzór na energię kinetyczną :
Ek = m × V² : 2, a V = Vo + g × t
Skoro Vo= 0m/s, możemy ją pominąć w obliczeniach i wzór na V przyjmie postać: V = g × t
Podstawiam to wyrażenie za V do wzoru na energię:
Ek=m × V² = g² × t²
Ek = m × g² × t² : 2
Ek=2 kg × (10 m/s²)² × (2s)² : 2= 200 kg × m² /s⁴ × 4s² : 2 =
800 kg × m²/s² : 2 = 400kg × m²/s²= 400 J

Odp.Kamień o masie 2 kg, po czasie 2s osiągnie energię kinetyczną równą 400 dżuli.
2 5 2