1.W trójkącie prostokątnym przeciewprostokątna ma długość 4, a jedna w przyprostokątnych-długość 3. Druga przyprostokątna ma długość
A.5 B.2 C.7 d.pierwiastek 7

2.Prosty pręt metalowy o długości 4m jestoparty o mur. Część pręta wystająca ponad mur ma dłgość.
A.2m B.1,5m C.2,5m D.1m

3.który z trójkątków podanych długościach boków jest prostokątny?
A.2,3,4
B. pierwiastek 2,pierw. 3,pierw.5
C.pierw.3 2,pierw.5
D.4,5,2,pierw,5

4.Obwód rombu o przekątnych długości 4 i 8pierw.2 jest równy:
A.24 B.48 C.20 D.8 pierw.7

Na okręgu o środku w punkcie (0,0) i promieniu 4 leży punkt o wpłrzędnych:
A.(-4,-1)
B.(-1,-3)
C.(-2,pierw.3)
D.-pierw.3, 2pierw.2)

Odcinek o kończach A=(-10,20), B=(-20,-10)ma długość:
A.10 pierw.10
B.100
C.1000
D.pierw.10

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T07:38:44+01:00
1) Pierwiastek z 7.

Reszty nie zdążę rozwiązać, bo lecę do szkoły. ;]