Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T09:52:56+01:00
………………………, dnia …………. r.

LIST INTENCYJNY

Pan/i
……………………………………….

Miło nam poinformować, że po przeprowadzonych rozmowach………………..postanowił zaproponować Panu(i) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Ustalenia dotyczące zatrudnienia są następujące:
Forma współpracy: …………………………………………………………………………………..…………….
Czas trwania: …………………………………………………………………………….………….……………..
Data rozpoczęcia: ………………………………………………………………………………………………….
Stanowisko: ………………………………………………………………………………………………………..
Wynagrodzenie: ……………….…… PLN miesięcznie brutto (………………………………..………. złotych)
Ustalenia dodatkowe: ………………………………………………………………...……………………………
Wyposażenie: …………………………………………………………………………..………………………….
Inne: ………………………………………………………………………………………………………………..

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi warunkami.
Poprzez zwrot podpisanego listu akceptuje Pan(i) niniejszą propozycję zatrudnienia.

Pracodawca: Pan(i):
……………………………… ………………………..
3 2 3