1. Cztery identyczne ogniwa, każde o SEM 1,5 V i oporze wewnętrznym 0,1 Ω, połączono szeregowo. Oblicz natężenie prądu płynącego przez żarówkę o oporze 2 Ω zasilaną przez baterię ogniw.

2.Okrągły zwój druciany o powierzchni 100cm 2 znajduje sie w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 1T. Płaszczyzna zwoju jest prostopadła do kierunku ruchu pola magnetycznego. Jaka jest średnia wartość SEM indukcji wzbudzonej w zwoju przy włączeniu pola w ciągu 0,01s?

3.W cyklotronie protony o masie 1,67. 10-27 kg i ładunku 1,6 .10-19 C są rozpędzane do prędkości v = 3,0. 106 m/s . Maksymalny promień okręgu, po którym jeszcze może
poruszać się proton, wynosi 0,4 m. Oblicz wartość indukcji jednorodnego pola magnetycznego w tym cyklotronie

1

Odpowiedzi

2010-03-20T12:55:38+01:00
Zadanie nr1.
I = U/R
U = 4 x 1,5
U = 6V
R= 2 + 4x0,1
R= 2,4 ohm

I = 6V/2,4ohm
I= 2,5 A
2 1 2