Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T11:31:44+01:00
Demokracja szlachecka, która wykształciła się w Polsce dawała „złotą wolność” tej warstwie społecznej. Na pozór w państwie rządził król i to on wszystko kontrolował. Tak naprawdę to właśnie szlachta miała większe pole do popisu. Według mnie interesowała się ona tylko swoimi sprawami, o czym świadczą niektóre dzieła polskich pisarzy, takich jak Piotr Skarga czy Mikołaj Rej. W swoich utworach krytykują zachowanie szlachty, która zamiast służyć państwu zaniedbuje interesy nieuczciwie zabierając pieniądze. Myślę, że okres demokracji szlacheckiej to okres, w którym zaszło wiele istotnych zmian. Mimo tylu osiągnięć (być może w większości szlachty), prowadzona wówczas polityka, dzięki liberum veto doprowadziła do rozbiorów Polski. Od XV w. kiedy do rządów doszła szlachta Polska przeżyła okres wzrostu, ale i również kryzys. Podsumowując do roku 1975 wymieniamy wielu wyśmienitych władców, rozwój kultury, potęga terytorialna, ale są też negatywne wnioski: brak silnej władzy królewskiej czy sarmacka samowola szlachty. Wbrew intencjom jej twórców, demokracja jedynie pogłębiła tylko pozycję Rzeczpospolitej. Uważam też, że tradycje szlacheckie odegrały wielką rolę w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków w okresach zaborów i ich dążeniach do odzyskania niepodległości. Zatem przychylam się do stwierdzenia, iż demokracja szlachecka to nic innego tylko anarchia. Polska, jako kraj ze wspaniałą historią, który od XV wieku był krajem w którym rządziło społeczeństwo, zginał na własne życzenie.