Gęstość: wody-1000kg/m3, wody morskiej - 1030kg/m3, rtęć - 13600kg/m3
Na taborecie o powierzchni kwadratu o boku 40cm leży stos książek o masie 4kg. Oblicz jaka siła parcia działająca na powierzchnię taboretu. Jak zmieni się siła parcia, jeżeli blat taboretu będzie kwadratem o boku 20cm?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T13:58:27+01:00
A = 40 cm= 0,4 m
m= 4 kg
g = 10 N/kg
1. obliczam powierzchnię taboretu:
S = a^2 ; a do kwadratu
S = (0,4 m )^2
S = 0,16 m^2
2. obl. siłę nacisku = ciężar ciała = siła parcia
F = m*g
F = 4 kg *10 N/kg
F = 40 N
3. obl. siłę parcia na 1 m^2 , czyli ciśnienie
p = F/S
p = 40 N/ 0,16 m^2
p = 250 N/m^2 = 250 Pa

3. obl. powierzchnię II taboretu
a = 20 cm= 0,2 m
S = a^2
S = (0,2 m)^2 = 0,04 m^2
obl. p
p = F/S
p = 40 N/0,04 m^2
p = 1000 N/m^2 = 1000 Pa