Mam takie zadania, proszę was drodzy użytkownicy o analizę
II trenu Jana Kochanowskiego
tzn. Wypisane środki stylistyczne
Filozofia zawarta w trenie ( jaka ? )
Kto jest podmiotem lirycznym itd.

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-19T10:54:56+01:00
2. Tren II:
 30 wersów;
 13 zgłoskowiec;
 Stychiczny;
 Rymy parzyste;
 Zapowiedź tematu trenów;
 Autor wyraża żal do Persefony;
 Środki stylistyczne: epitety, apostrofy, wykrzyknienia, przerzutnie, pytania retoryczne;