Opisz sposób przedstawiania Stalina i ZSRR przez propagandę komunistyczną. Porównaj wymienione (Budowniczy dzisiejszej potęgi ZSRR Budowniczy nowego świata Twórca genialnych planów komunistycznego budownictwa Twórca i przywódca Światowego Frontu Pokoju Twórca niezłomnej, braterskiej jedności wolnych narodów Człowiek drogi nam i bliski Człowiek, który ocalił ludzkość Człowiek, który wygrał wszystkie bitwy Człowiek i wódz ucieleśniający najlepsze cechy ludzkie Krzewiciel ludzkiej dobroci i szlachetności Największy człowiek naszych czasów Głos prawdy Mąż natchniony Nieśmiertelny Tytan myśli i czynu Wcielona wola i rozum Realizator marzeń i tęsknot całej ludzkości Chorąży pokoju Chorąży wolności narodów Wódz o czystym sumieniu Największy bojownik o pokój) określenia w nawiasie z rzeczywistymi dokonaniami józefa stalina.

1

Odpowiedzi

2010-03-19T11:59:35+01:00
"Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego odtajniła dokumenty archiwalne dotyczące podpisania Układu Monachijskiego 30 września 1938 roku. Ujawniono między innymi szczegóły korespondencji europejskich ambasad ze swoimi resortami spraw zagranicznych. Według generała majora Lwa Sockowa, weterana rosyjskiego wywiadu, do naszych czasów dotrwało bardzo wiele materiałów archiwalnych z tego okresu. Zdaniem generała, świadczy to o tym, że radzieckie władze dysponowały wówczas bardzo bogatą wiedzą na temat sytuacji w Europie.

Lew Sockow podkreślił, że odtajnione dokumenty zawierają jedynie opis faktów, nie zaś ich analizę. Generał wyjaśnił, że przyczyna tego jest prosta: Józef Stalin nie aprobował materiałów analitycznych, ponieważ uważał, że wnioski zawsze można wysnuć samodzielnie."Stalin był gotów przesunąć potężne siły pod granicę polsko-niemiecką na krótko przed atakiem Hitlera na Polskę. W. Brytania i Francja nie były jednak zainteresowane wejściem z nim w pakt ? pisze ?Sunday Telegraph?. Tygodnik powołuje się na odtajnione w Moskwie sowieckie dokumenty, których kopie widział.
Pozostawiony samemu sobie ZSRR 23 sierpnia 1939 roku zawarł pakt z Niemcami, który dawał Hitlerowi wolną rękę i przewidywał podział wojennych łupów między oba kraje.

Według dokumentów odtajnionych w Moskwie, w dniu 15 sierpnia 1939 roku na Kremlu doszło do spotkania radzieckiego ministra wojny marszałka Klimienta Woroszyłowa i szefa sztabu Armii Czerwonej gen. Borysa Szaposznikowa z przedstawicielami brytyjskimi i francuskimi.

Sowiecka generalicja wyraziła gotowość wysłania na granicę polsko- niemiecką 120 dywizji piechoty, 16 dywizji kawalerii, 5 tys. ciężkich dział, 9,5 tys. czołgów i 5,5 tys. samolotów, jeśli polski rząd by się na to zgodził.

Przewodniczący brytyjskiej delegacji admirał Reginald Drax, zapytany przez Rosjan, ile dywizji Brytyjczycy mogliby wystawić na froncie zachodnim przeciw Hitlerowi odpowiedział, że 16, co zaskoczyło sowiecką generalicję i uświadomiło jej, jak bardzo Zachód był nieprzygotowany do wojny z III Rzeszą.
Co by było, gdyby...
? Pakt Ribbentrop-Mołotow nigdy nie doszedłby do skutku, gdyby oferta Stalina została przyjęta i ZSRR stałby się elementem zachodniego, antyhitlerowskiego sojuszu ? sądzi oficer sowieckiego wywiadu 75-letni generał major Lew Sockow, który posortował ok. 700 stron odtajnionych dokumentów.

? Była to ostatnia szansa zadania śmiertelnego ciosu hitlerowskiej bestii. Stalin dał tę szansę zachodnim mocarstwom nawet po tym, gdy W. Brytania i Francja przystały na żądania Hitlera wobec Czechosłowacji ? sądzi Sockow.

Jak zauważa ?Sunday Telegraph?, dążenia Stalina do zawarcia sowiecko-brytyjsko-francuskiego aliansu wymierzonego w hitlerowskie Niemcy są dobrze znane, natomiast z odtajnionych teraz dokumentów dowiadujemy się, jak bardzo Moskwie na nim zależało i co była gotowa do niego wnieść.

Stanowczo przeciwna aliansowi była Polska, a Brytyjczycy mieli wątpliwości co do zdolności bojowej Armii Czerwonej, osłabionej czystką na najwyższych szczeblach.

Ostatecznie Stalin znalazł się w obozie zachodnich aliantów, ale dopiero po tym, gdy sam padł ofiarą agresji Hitlera dwa lata później.

Z wcześniej odtajnionych dokumentów sowieckich za okres od początku 1938 roku do 1 września 1939 roku wynika, że Moskwa wiedziała o ogromnej presji wywieranej przez Brytyjczyków i Francuzów na rząd Czechosłowacji, by zmusić go do ustępstw wobec Hitlera i zrzeczenia się Sudetów.