Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T13:04:18+01:00
Powinno być :
Fe + O₂→ Fe₂O₃
bo tlen zawsze występuje w cząsteczkach dwuatomowych, ponieważ jest gazem)
Wszystkie współczynniki po obydwu stronach równania muszą się zgadzać. Po lewej stronie mamy 2 atomy tlenu, po prawej 3, po lewej stronie mamy jeden atom żelaza, po drugiej 2. Najlepiej pod uwagę wziąć najpierw liczby atomów tlenu. Kiedy mamy do wyrównania współczynniki typu 2 i 3 szukamy ich wspólnej najmniejszej wielokrotności- w tym przypadku będzie to 6 i ustalamy równanie:
Fe + 3 O₂→2 Fe₂O₃
Duża cyfra stojąca przed całą cząsteczką dotyczy wszystkich pierwiastków które tworzą tę cząsteczkę, natomiast małe indeksy dolne (małe cyferki stojące u dołu ) dotyczą tylko tego pierwiastka przy którym stoją. Aby wyszła nam całkowita liczba atomów mnożymy dużą cyfrę sprzed cząsteczki przez mały indeks dolny danego pierwiastka. Liczymy atomy tlenu po lewej stronie 3 × O₂ = 6 i po prawej - 2× O₃= 6 ,czyli tlen się zgadza, przechodzimy do żelaza:
Fe + 3 O₂→2 Fe₂O₃
Po lewej stronie mamy 1 atom (nic nie stoi przy pierwiastku więc liczymy to jako 1), po prawej mamy 2 × Fe₂ = 4(duża 2 razy dolny indeks), dopisujemy zatem dużą 4 przed żelazem z lewej strony. Ostatecznie reakcja będzie miała postać:
4 Fe + 3 O₂→2 Fe₂O₃
( i wszystko się zgadza, bo obydwu stronach otrzymaliśmy 6 atomów tlenu i 4 atomy żelaza)
Nigdy nie wolno dopisywać małych indeksów dolnych, jeżeli wyrównujemy liczby. Możemy wstawiać tylko duże cyfry przed cząsteczką lub atomem pierwiastka. Taka jest zasada.
30 4 30