1.Samochód o masie 1000kg jedzie z prędkością 20m/s i zderza się czołowo z nie ruchomym samochodem o masie 500kg.W wyniku zderzenia samochody
zakleszczają się i przez chwilę poruszają sie razem. ile wynosi ich wspólna prędkość?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T12:37:22+01:00
V₁- 20m/s (prędkość jadącego samochodu)
V₂- 0m/s- (prędkość stojącego samochodu)
m₁- 1000 kg(masa jadącego samochodu)
m₂ - 5000 kg (masa stojącego samochodu)
Szukane:
V₃ ? (prędkość wspólna)

Korzystamy zasady zachowania pędu:
p₁ + p₂ =p, gdzie p = m × V , w tym przypadku uzyskamy:
m₁× V₁ + m₂ × V₂ = V₃(m₁ + m₂)→
V₃=m₁× V₁ + m₂ × V₂ : m₁ + m₂
V₃= 1000kg × 20m/s + 500kg × 0m/s : 1000kg + 500kg
V₃= 20000kg × m/s :1500 kg
V₃=13,3 m/s
Wspólna prędkość samochodów wynosiła 13,3 m/s