Odpowiedzi

2010-03-19T14:02:02+01:00
Oddychanie jest to wymiana tlenu i dwutlenku węgla w otoczeniu.
U ssaków polega na pobieraniu tlenu z atmosfery do płuc poprzez wydech, co powoduje zwiększenie objętości klatki piersiowej. Przez wydech wydychamy dwutlenek węgla.
9 4 9
2010-03-19T14:08:23+01:00
Wiele osób za oddychanie uważa wdechy i wydechy wykonywane w celu pobrania powietrza. Niestety jest to twierdzenie błędne.
Powyższe procesy to wymiana gazowa bądź wentylacja płuc.
Oddychanie jest to połączenie substancji odżywczych z tlenem.
Proces ten zachodzi w każdej komórce w organellach zwanych mitochondriami. Jest on niezbędny do przeżycia organizmów Proces można zapisać w następujący sposób:
glukoza+tlen -> dwutlenek węgla +woda+energia
C₆H₁₂O₆ +6O² -> 6CO₂ + 6H₂O + E
9 3 9