Podręcznik "dziś i jutro 1" zad 1/89 i 1,2/90
zad 1 str 89
Określ które z podanych cech charakteryzują ustrój totalitarny, a które - autorytarny.
a)wszechobecna cenzura
b)zachowane elementy demokracji, np.wybory
c)władza skupiona w rękach jednej partii
d)pełna kontrola państwa nad obywatelami
e)własność prywatna nie jest ograniczona
f)systematyczna indoktrynacja społeczeństwa
g)zakaz krytykowania rządzących
h)gospodarka nie jest centralnie sterowana
zad 1 str 90
Podaj nazwę państwa, o którym polskie zuchy musiały posiadać wiedzę.
zad 2 str 90
Wskaż właściwe dokończenie zdania:
W regulaminie Włodzimierz Iljicz Lenin został nazwany:
a)radzieckim zuchem
b)przyjacielem dzieci
c)wzorem cnót i moralności
d)sprawiedliwym władcą
Proszę o szybkie odpowiedzi i dam naj... ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T12:43:16+01:00
1.
totalitarny:
systematyczna indoktrynacja społeczeństwa
wszechobecna cenzura
gospodarka nie jest centralnie sterowana

autorytarny:
zachowane elementy demokracji, np.wybory
władza skupiona w rękach jednej partii
pełna kontrola państwa nad obywatelami
własność prywatna nie jest ograniczona
zakaz krytykowania rządzących

2.

O związku radzieckim

3.

a)

13 2 13