Zadanie1
Составь и эапишй 4 предложения с глагóлом любйть
.......................................
........................................
.......................................
................................

zadanie2

Допóлни педлжения

1.Булат Окуджава родйлся в .............................
2.Он рабóтал учйтелем................................
3.С детства писал.....................
4.Булат Окуджава мер в.........................
5.У дóма,в котóром он жил,поставили ему........................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T13:36:37+01:00
1) Я люблю ходитъ на прогулки с собакой.
2) Они лубят нгратъ в шахматы.
3) Любиш уезжатъ в горы или на море ?
4) Павел лувит лучше всех своего друга Антона.

1.Булат Окуджава родйлся в Мосве.
2.Он рабóтал учйтелем русского языка в деревенской школe.
3.С детства писал стнхотворения.
4.Булат Окуджава мер в Париже.
5.У дóма,в котóром он жил,поставили ему музей.

Tłumaczenie:
1) Lubię chodzić na spacery z psem.
2) Oni lubią grać w szachy.
3) Lubisz wyjeżdżać w góry czy nad morze?
4) Paweł najbardziej lubi swojego kolegę Antona.

1)Bułat Okudżawa urodził się w Moskwie.
2)Pracował on jako nauczyciel języka rosyjskiego w wiejskiej szkole.
3) Od dzieciństwa pisał wiersze.
4)Bułat Okudżawa zmarł w Paryżu.
5) Przy domu,w którym mieszkał jest muzeum mu poświęcone.