1) O rozkwicie gospodarczym Polski w czasach Kazimierza Wielkiego świadczą:(skreśl fałszywą odpowiedź)
A. rozwój miast i rzemiosła
B. zawarcie rozejmu z Krzyżakami w Kaliszu
C. dobre położenie chłopów, posiadaczy dziedzicznych gospodarstw
D. zapewnienie miastom prawa składu i przymusu drożnego

2) Zjazd gnieźnieński był : (skreśl fałszywą odpowiedź)
A. wyrazem uznania Bolesława Chrobrego przez Ottona III za władcę równego królom
B. utrwaleniem zależności Polski i jej władcy od cesarstwa
C. realizacją planów politycznych Ottona III

3) W 981r. Mieszko I utracił ................... ..................... na rzecz .....................

4) W akcie .......................... ....................... władca Polski Mieszko I poddał swoje państwo pod
protekcję ................... ......................

Pilne!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T12:58:56+01:00
3.(...) Grody Czerwieńskie na rzecz Rusi
4. W akcie Dagome iudex władca Poslki Mieszko I poddał swoje państwopod protekcję stolicy apostolskiej