Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Akomodacja jest to zjawisko przystosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach, a adaptacja to adaptacja oka do zmieniającej się ilości światła padającego na siatkówkę.
256 4 256