Odpowiedzi

2010-03-19T13:58:13+01:00
Eastern Gray Kangaroo - large marsupial family kangurowatych, endemic Australian continent, one of the most popular kangaroos, often confused with the gray kangaroo, łapanym for skins and meat have the Aborigines. Seen by the Europeans for the first time in 1770r. In addition to ginger, and gray kangaroo is the largest among contemporary living marsupials.

Kangur olbrzymi – duży torbacz z rodziny kangurowatych, endemit kontynentu australijskiego, jeden z najbardziej popularnych kangurów, często mylony z kangurem szarym, łapanym dla skór i mięsa już przez Aborygenów. Przez Europejczyków widziany po raz pierwszy w 1770r. Obok kangura rudego i szarego należy do największych wśród współcześnie żyjących torbaczy.
14 3 14