Odpowiedzi

2010-03-19T13:51:17+01:00
Wewnętrzne:
- upadek rolnictwa w wyniku długich lat
pokoju i prowadzenia wyłącznie wojen obronnych zmalała liczba niewolników pracujących w rolnictwie),
- brak niewolników wykwalifikowanych, zajmujących się pracą rzemieślniczą,
- porzucanie zawodu przez wolnych
rzemieślników,
- upadek handlu (powrót do gospodarki naturalnej),
- wyludnianie się miast,
- ogromne wydatki na armię (która była uważana do rozstrzygania wewnętrznych konfliktów) i utrzymanie dworu,
- wykorzystywanie przez urzędników swych stanowisk do wzbogacania się.

Zewnętrzne:
- najazdy na imperium ludów germańskich pod koniec IV w.,
- osiedlenie się ludów germańskich w prowincjach rzymskich i tworzenie własnych królestw.

3 4 3