Odpowiedzi

2010-03-19T15:16:34+01:00
Dochody,
status społeczny,
poziom wykształcenia,
wsparcie społeczne.

Od tych czynników zależy też czy styl życia ludzi może sprzyjać zdrowiu.

Ubóstwo, niski poziom wykształcenia są przyczyną nierówności w zdrowiu.

Ludzie o niskim statusie społeczno-ekonomicznym mają gorsze zdrowie, podejmują częściej zachowania ryzykowne dla zdrowia, mają utrudniony dostęp do instytucji ochrony zdrowia.

Wsparcie społeczne w środowiskach życia człowieka jest uważane za znaczący czynnik dla kształtowania pozytywnego zdrowia oraz przeciwdziałania chorobotwórczemu wpływowi potencjalnych stresorów.