Odpowiedzi

2010-03-19T14:20:18+01:00
Tak jak rozmieszczenie ludzi tak tez przemysłu bo bez nich przemysł by sie nie rozwijał. Są dwa CZYNNIKI od, których zależy rozmieszczenie ludności na świecie. Są to:
a) warunki naturalne; b) czynniki społeczno-ekonomiczne.
ad. a) Najbardziej atrakcyjnymi warunkami naturalnymi do osiedlenia człowieka są tereny o:
- dobrym nasłonecznieniu; - umiarkowanym cieple; - odpowiedniej ilości wody; - małej wysokości nad poziomem m7orza; - małym nachyleniu; - klimacie podzwrotnikowym i umiarkowanym oceanicznym; - odpowiedniej ilości wody pitnej (słodkiej).
75% ludności świata zamieszkuje tereny w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych. 15% terenu świata nie nadaje się do zamieszkania z powodu braku ilości dostatecznej wody słodkiej.
ad. b) Czynnikami społeczno-ekonomicznymi mającymi wpływ na rozmieszczenie ludności są:
- występowanie żyznych gleb (uprawianie rolnictwa i hodowla zwierząt); - możliwość rozwoju przemysłu na danym terenie (surowce mineralne).
Ludzie zamieszkują najczęściej tereny, na których przemysł jest rozwinięty. Powstają w ten sposób wielkie metropolie, co powoduje do przeludnienie miast. Największa gęstość zaludnienia występuje najczęściej na wybrzeżach morskich i wielkich węzłach transportu. Dlatego można powiedzieć, że najbardziej ludne miasta o sprzyjających im warunkach społeczno-ekonomicznych, oraz naturalnych, są najbogatsze i najbardziej rozwinięte. Przykładem tego jest USA, Kanada, Japonia, itp.
2010-03-19T14:20:43+01:00
Przemysł jest rozmieszczony nierównomiernie dlatego że nie każde kraje sa dobrze rozwinięte i przygotowane do produkcji przemysłowej. Brak warunków finansowych jak i odpowiednich terenów( tak aby nie szkodzić faunie i florze oraz ludzia zyjacy w poblizu)

2010-03-19T14:32:54+01:00
Przemysł jest nierównomiernie rozmieszczony na świecie dlatego, że:
- Jedne kraje są bradzije rozwinięte od drugich
- Tam gdzie jest przemysł musi być baza surowcowa
- Przemysł musi korzystać z np woda - więc nieopłacalne jest budowanie struktury przemysłowej an terenach z deficytem wody
- Przemysł dobrze się rozwija jeżeli w tych okolicach dobrze rozwinięty jest transport.