Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T14:20:23+01:00
Pierwsze polskie pieniądze pojawiły się w II połowie X wieku.Posługiwano się pieniędzmi obcymi np.rzymskimi,arabskimi oraz zachodnioeuropejskimi.Poza tym jako środków wymiany używano skór,futer,bydła,soli,muszli,broni,sztuk płótna.System ten stosowano jeszcze w XIII wieku.Bicie własnej monety srebrnej rozpoczął Mieszko I,były to denary,które początkowo były grube,z czasem wybijano je coraz cieńsze.Na początku XIV wieku wprowadzono nowy system pieniężny-groszowy.Ostatecznej reformy dokonał Kazimierz Wielki,który za podstawę ustroju monetarnego przyjął grzywnę krakowską.Obok groszy i kwartników znajdowały się w obiegu denary,które nie miały już nic wspólnego z dawnymi.Zaczęto wówczas rozpowszechniać monety złote,głównie dukaty węgierskie.Gruntowną reformę przeprowadzono w latach 1526-1528 ustanawiając system złotowy.Rozpoczęto bicie polskich złotych dukatów.Od 1564 roku wybijano także talary.Za czasów Stanisława Augusta powstał projekt wypuszczenia pieniędzy papierowych.Wokresie okupacji w obiegu były złote okupacyjne,ruble radzieckie,marki niemieckie.Władze polskie przystąpiły do uporządkowania obiegu pieniężnego.Obecnie obowiązujacy w Polsce system pieniężny regiluje ustawa z 28 X 1950 roku.


Materiał do pracy pochodzi z Encyklopedii.