Odpowiedzi

2009-10-27T16:19:32+01:00
K: y= 2x + 1
L: y= 1/2x + 6
aby proste były równoległe muszą różnić się tylko współczynnikiem b, 2≠1/2 więc proste nie są równoległe
aby proste były prostopadłe a2 = -1/a1
1/2≠-1/2 więc proste nie są prostopadłe
4=2*(-2)+1
4≠-3 sprzeczność więc punkt a nie należy do prostej k

4=1/2*(-2) + 6
4=5 sprzeczność więc punkt a nie należy do prostej L