Biologia 2 gimnazjum - Puls Życia 2:
zadanie 1 ze strony 34 oraz strona 35 (powtórzenie wiadomości);
strona 36:
1. Zaznacz nazwę elementu morfotycznego krwi, którego dotyczy poniższy opis.
"Zazwyczaj u kobiet jest ich mniej niż u mężczyzn. Mają kształt dwuwklęsłych krążków, dzięki czemu mogą wiązać więcej tlenu. Powstają w szpiku kostnym czerwonym, a są niszczone w śledzionie oraz w wątrobie. Nie mają jądra komórkowego, żyją około 120 dni.

A. Leukocyt
B. Erytrocyt
C. Krwinka biała
D. Płytka krwi

2. Podpisz element (...) znajdujący się na ilustracji.
3. Tabelka.

strona 37:
4. Napisz, dlaczego należy przeprowadzać okresowe badania krwi u ludzi.
5. Na podstawie tabeli, w której przedstawiono procentowy udział występowania grup krwi u Polaków, sporządź wykres słupkowy i sformułuj wniosek.
6. Podkreśl oznaczenie grupy krwi, którą można przetoczyć pacjentowi z grupą krwi 0. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
A, B, AB, 0
7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Konflikt serologiczny może wystąpić, gdy...

strona 39:
3.
c) wymień dwie różnice w budowie tętnicy i żyły

Z góry dziękuję za rozwiązanie, na pewno wybiorę "naj".

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T14:58:48+01:00
Zad 1
odpowiedź: B
3 . tabela to będzie musiała wyglądać tak, Tomek =chory , Ala-=zdrowa, Agata= chora, Piotr= zdrowy .
strona 37:
4. Napisz, dlaczego należy przeprowadzać okresowe badania krwi u ludzi.
Ponieważ w ten sposób kontrolujemy stan organizmu, a przy okazji można wykryć wczesne stadium choroby czy jakiś odchyleń.
6. Podkreśl oznaczenie grupy krwi, którą można przetoczyć pacjentowi z grupą krwi 0. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
"O" ponieważ erytrocyty posiadają antygen anty-A, anty-B, a jakby się przetoczyło nie właściwą grupę krwi to by mogło dojść do aglutynacji (sklejenia się erytrocytów)
7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Konflikt serologiczny może wystąpić, gdy przetoczy się nie właściwą grupę krwi lub nie będzie się zgadzał czynnik Rh.

strona 39:
3.
c) wymień dwie różnice w budowie tętnicy i żyły
Tętnice posiadają różniące części:
- grube i bardziej umięśnione ściany;
- nie posiadają zastawek
Żyły posiadają różniące części:
- cieniutkie ściany i bardziej elastyczne;
- posiadają zastawki;
Pozdrawiam!
77 3 77