A) Bryły A i B przedstawione w załączniku otrzymano prze sklejenie graniastosłupów i ostrosłupów prawidłowych. Oblicz jakie objętości mają bryły A i B.

b) Bryły C i D otrzymano wycinając ostrosłupy prawidłowe graniastosłupów prawidłowych. Jakie objętości mają bryły C i D.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T14:37:37+01:00
A)
V=V1+V2
V1=Pp*H
Pp=a²
a=4
H=2

V2=1/3Pp*H
Pp=a²
a=4
H=2√7
bo:(2√2)²+H²=6²
H²=36-8
H²=28
H=√28
H=2√7
V=4²*2+1/3+4²*2√7
V=32+32√7/3

B)
V=V1+V2
V1=Pp*H
Pp=a²√3/4
a=9
H=2

V2=1/3Pp*H
Pp=a²√3/4
a=9
H=3√6
bo:
hpodstawy=9√3/2
R=2/3*9√3/2=3√3
(3√3)²+H²=9²
H²=81-27
H²=54
H=√54
H=3√6
V=9²√3/4*2+1/3*9²√3/4*3√6

V=81√3/2 +243√2/4
V=81/4(2√3+3√2)

prosze;)