Odpowiedzi

2009-10-27T16:08:56+01:00
- Małożeństwo księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą i objęcie przez niego polskiego tronu.
- Przyjęcie chrztu przez Jagiełłę i schrystonizowanie Litwy.
- Odzyskanie wszystkich utraconych ziem
- przyłączenie do Polski Ziem Litewskich i Ruskich.
79 4 79
2009-10-27T16:13:15+01:00
Postanowienia unii w Krewnie:
-chrzest Litwy
-Jagiełło po chrzcie miał poślubić Jadwigę i zostać królem Polski
- Jagiełło zobowiązał aby odzyskać ziemie utracone przez Polskę
- Miał wypłacić odszkodowanie Wilhelmowi Habsburgowi za zerwanie zaręczyn z Jadwigą
- APPLICARE – włączenie Litwy do Polski [tak interpretowali to Polacy], albo połączenie obu krajów [tak interpretowali to Litwini]
- Suwerenność Litwy – na czele tej koncepcji stał książę Witold
12 3 12