Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T14:42:00+01:00
Po klęsce powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze polscy Jan Henryk dąbrowski założył Legiony Polskie we Włoszech u boku Napoleona Bonapartego w 1797 roku. Gdy armia Napoleona pokonała Rosję i Prusy w 1807 roku, postanowiono według traktatu pokojowego w Tylży założyć namiastkę państwa polskiego zwaną Księstwem Warszawskim. Po bitwie pod Lipskiem Napoleon zrzekł się korony, co przyczyniło się to do przejęcia Księstwa Warszawskiego przez Rosję, Austrię i Prusy.
2010-03-19T14:43:39+01:00
Polska oczekiwała, że sprzymierzając się z Francją odzyska niepodległość. Gdy polska nie była niepodległa, przedstawiciele rządu mieli swoje miejsce na terytorium Francji. Napoleon miał plan by zdobyć Moskwę, gdyż wtedy Francja stała by się krajem, który rządzi europą. Polacy postanowili walczyć u boku Napoleona. Początkowo agresorzy wygrywali i oswobodzili ziemie polskie. Utworzył Księstwo Warszawskie. Był to znaczący etam w odzyskaniu niepodległości - gdyż polacy posiadali już swoje państwo i mogli utworzyć armię i infrastrukturę. Księstwo Warszawskie stało się bazą wyjściową na Moskwę. Gdy Napolon podszedł pod Moskwę losy wojny odwróciły się a Polacy musieli obejść się marzeniami...