1.Pole równoległoboku jest równe 8,4 cm2 (kwadratowych).
Oblicz długość jednego z boków równoległoboku, jeśli wysokość opuszczona na ten bok ma długość 1,4 cm.

2.Oblicz pole trapezu prostokątnego, który ma podstawę górną równą 3 cm,podstawę dolną o długości 7 cm i lewy bok który ma długość 2.5 cm.

3.Oblicz pole trójkąta o podstawie długości 4 cm, którego wysokość opuszczona na tę podstawę jest 25% od niej dłuższa.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T14:35:23+01:00
1) P=a*h
8,4=a*1,4
a=6

2) P=h*(a+b)/2
P=2,5*(3+7)/2
P=2,5*5=12,5

3) h=a+25%a
a=4
h=4+25%*4=4+1=5
P=(1/2)*a*h=(1/2)*4*5=10
A z czego to wyszlo te 6cm?!
2010-03-19T14:39:07+01:00
1. wyskość - 1,4cm
8,4cm²÷1,4cm=6cm
odp.:Jeden z boków równoległoboku ma 6 cm.

2.P=2,5×(3cm+7cm)÷2
P=2,5×5=12,5cm²


odp.:Pole tego trapezu wynosi 12,5cm²

3.podstawa - 4cm
wysokość - 4cm × 0,25=1 cm
P=4cm ×1cm = 4cm²
9 4 9