Mam taką prace domową , pliska o pomoc ... muszę mieć też tak jakby obliczenia że np /-a ,,, a tak brzmi zadanie kreska oznacz ułmek - /
Zad.1
Z każdego z podanych niżej wzorów wyznacz x.
a)P=abx
b)R=ax/b
c)S=a/bx
d)T=1/abx
e)y=2t-3x
f)y=2(x-1)
g)y=x-1/2
h)y=2/x-1
i)P=1/3(a do kwadratu +2ax)

Z góry dziękii

3

Odpowiedzi

2010-03-19T14:47:04+01:00
A)P=abx /ab
P/ab=x
b)R=ax/b /ab
R/ab=x
c)S=a/bx / a/b
S/a/b=x
d)T=1/abx /1/ab
T/a/ab=x
e) y=2t-3x /2t
y/2t=-3x /3
-( y/2t/3) - x
f) y=2(x-1)
y=2x-2 /+2
y+2=2x /2
y+2/2 = x
g) y=x-1/2 / -1/2
y/-1/2 = x
h) y=2/x-1
i) P=1/3(a do kwadratu +2ax)
sorry ale tych już mi się nie chciało
2010-03-19T14:58:27+01:00

a)
P=abx \ :x
P:x=ab \:p
x= (a*b) : p

B) R = ax:b \:x
r:x=a:b \:r
x= (a:b):r

c)S=a:bx \ :x
S:x =ab \:s
x= (a*b): s

d)T=1:abx \:x
t:x= 1:ab \:t
x= (1:abx) :t


e) y= 2t -3x \+3x
y+3x=2t \:y
3x=y+2t \:3
x= ⅓y + ⅔ t


f) y=2(x-1)
y=2x-2 /+2
y+2=2x /2
y+2/2 = x

g) y=x-1/2 / -1/2
y/-1/2 = x


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T15:05:49+01:00
/obustronnie podzielone :podzielone * pomnożone^kwadrat
a)P=abx/:ab
x=P:ab
b)R=ax:b/*b
ax=Rb/:a
x=Rb:a
c)S=a:bx/*x
Sx=a:b/:S
x=a:bS
d)T=1:abx/*x
Tx=1:ab/:T
x=1:abT
e)y=2t-3x
y+3x=2t
3x=2t-y/:3
x=2t-y:3
f)y=2(x-1)
y=2x-2
-2x=-2-y/:-2
x=-y
g)y=x-1:2/*2
2y=x-1
2y+1=x
h)y=2:x-1/*x-1
(x-1)y=2
xy-y=2
xy=2+y/:y
x=2+y:y
i)P=1:3a^+2ax
P-2ax=1:3a^
-2ax=a^-P:3/:-2a
x=a^-P:3-2a