7%₀(siedem promili) pewnej liczby wynosi 1,085. Jaka to liczba?

oraz

Rodzice Kamila mogli na zakup telewizora przeznaczyć 750 zł, co stanowiło 60% ceni odbiornika. Postanowili zatem kupić tv w systemie ratalnym. Należało wpłacić pierwszą ratę w wysokości 15% ceny tv. Ile wynosiła rata?

2

Odpowiedzi

2010-03-19T15:04:28+01:00
7%₀ * x = 1,085
x=1,085:0,007
x=155
Odp. To liczba 155.

2.
750zł = 60%x
750=0,6x |:0,6
x=1250 - cena telewizora

15%*1250=187,5zł
Odp. Rata wynosiła 187,5zł.
4 2 4
2010-03-19T15:08:41+01:00
Zad 1
7 promili = 0,007
0,007 = 1,085
x - liczba = 1,085/0,007 = 155
zad 2
750 zł = 60%
x zł = 100%
x = 750 razy 100/60 = 75000/60 = 1250 zł - tyle kosztowal telewizor
1250 zł = 100%
x zł = 15%
x = 1250 razy 15/100 = 18750/100 = 187,50 zł
odp
trzeba wpłacić 187,50 zł
4 4 4