Uzasadnij lokalizację gałęzi przemysłu w podanych miastach (czyli dlaczego akurat tam?)
Tabelka:
Miasto Gałąź przemysłu Czynniki lokalizacji przemysłu

Mozyrz ropa naftowa ......................
Homel przemysł celulozowy ........................
Grodno przemysł chemiczny .......................
Soligorsk sole potasowe, przemysł chemiczny .....................

1

Odpowiedzi

2010-04-17T20:53:48+02:00
1.Mozyrz - rynek zbytu, baza surowcowa, infrastruktura techniczna
2. Homel - rozwinięty przemysł celulozowy, ponieważ podstawowe wymagania to dostęp do dużej ilości surowca- drzew (leży na Polesiu) oraz wody ( leży nad rzeką Soż)
3.Grodno- Podstawę gospodarki stanowi przemysł chemiczny. Czynniki : zasoby siły roboczej, rynek zbytu, infrastruktura techniczna( położone na trasie międzynarodowej Warszawa- Wilno)
4.Soligorsk- baza surowcowa: sylwin (chlorek potasu, KCl) karnalit, polihalit, kizerytyt, kainityt, infrastruktura techniczna
21 4 21