Odpowiedzi

2010-03-19T19:13:07+01:00
.Według mnie lepszą organizacja jest ONZ.Od lat 70 ONZ organizuje działania polityczne i militarne na szrszą skalę.Najbardziej znaną akcją pokojową ONZ jest nadzorowanie relacji porozumień między stronami różnorodnych konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz ingerencja w konflikt zbrojny na Bałkanach,....
Kilka innych decyzji i deklaracji ONZ :
1947-decyzja o utworzeniu państwa Izrael
1948-Powszechna deklaracja Praw człowieka
1950- decyzja o militarnej pomocy ONZ dla Korei Południowej
1973-powołanie doraźnych służb pokojowych na Bliskim Wschodzie
1974-uchwalenie karty praw i obowiązków ekonomicznych
i dużo innych......
Szybko okazało się że ONZ odgrywa bardzo istotną rolę w powojennym świecie.Organizacja stała się najważniejszym ośrodkiem współpracy międzynarodowej.W jej ramach powstało szereg wyspecjalizowanych agend- instytucji , które organizują różnorodną pomoc międzynarodową , ułatwiają realizację międzynarodowych projektów naukowa-badawczych.
Myślę , że moje powyższe argumenty potwierdziły moja tezę że ONZ jest lepszą organizacją od NATO .!