1.Wracając z wycieczki mama kupiła truskawki które podzieliła na 12 porcji.Sześć porcji po 1/4kg (jedna czwarta) 4 porcje po 1/2kg (jedna druga) i pozostałe porcje po 3/4 kg (trzy czwarte). Ile kilogramów truskawek łącznie zakupiła mama?

2.W czasie wycieczki odwiedziliśmy również ogród zoologiczny. Ogród ma kształt prostokąta o bokach 220 m x 300 m. Połowę jego powierzchni zajmują wybiegi dla zwierząt lądowych, 30% terenu zamieszkują ptaki, pozostała część terenu należy do zwierząt wodnych. Oblicz ile metrów kwadratowych zajmują tereny dla zwierząt wodnych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T15:39:19+01:00
Zad.1
6*1/4kg = 1 1/2 kg
4*1/2kg = 2kg
12-6-4=2 -pozostałe porcje
2*3/4kg = 1 1/2kg
1 1/2kg+2kg+1 1/2kg=5kg
Odp.Mama zakupiła 5 kg truskawek.

zad.2
P=220m*300m=66000 m2
30%*66000m2=19800m2-ptaki
66000m2-19800m2=46200m2
Odp.Tereny dla zwierząt wodnych zajmują 46200m2
6 4 6