Historia ` czasy nowożytne ` klasa 2 gim
strona 26 zadanie Pierwsze i Drugie ( zeszyt ćwiczeń ) .

Zad.1 Napisz gdzie w Polsce rozwijała się myśl Oświeceniowa

Zad.2 Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego i powiedz , co stanowiło charakterystyczny rys polskiej myśli oświeceniowej

,, Narodzie nieszczęśliwy ! Dopókiż jeszcze będziesz igrzyskiem namiętności przewodzącego nad Tobą możnowładztwa? Mocarstw otaczających Cię naokoło niewolniczym ludem i Twej własnej ciemnoty ?
Dopókiż taki letarg niebezpieczny przerywać będą gwałtowne konwulsje, po których tenże sam letarg wraca Cię do stanu nieczułości ,odejmuje władzę sił politycznych , zaraża wszystkie Twe części nie uleczonym paraliżem? Słychanaż jest rzecz, aby na końcu ómnastego wieku , w tym czasie , gdzie niewolnicze narody odważnie swe potargały kajdany , Polska jedna (...) została się bez rządu ,bez wolności , bez egzystencji?

Hugo Kołłątaj o potrzebie reformy państwa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T18:30:29+01:00
1. W Warszawie
2. - koncepcja przebudowy Rzeczypospolitej z pogrążonego w anarchii państwa szlacheckiego w nowoczesną monarchię konstytucyjną
-zwalczanie absolutyzmu
-rządy konstytucyjne
-równość wobec prawa
2 3 2