Starożytni Rzymianie mawiali : Si vis pacem, para bellum! (jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny) Z kolei polski minister spraw zagranicznych Józef Beck,przemawiając w Sejmie przed wybuchem wojny,stwierdził: My w Polsce nie zaznamy pokoju za wszelką cenę.
Przyjmijmy, że jest rok 1939 i Niemcy zaatakowały Polskę.Przygotuj wystapienie, w którym będziesz starał się przekonać francuską i angielską opinię publiczną do czynnego zaangażowania w tej wojnie po stronie Polski, argumentując, że leży to także w żywotnym interesie Francji i Angli.Mottem swego wystąpienia uczyń przywołane wyżej słowa rzymskiej sentencji i przemówienia Józefa Becka. staraj się udowodnić, że dotychczasowy sposób prowadzenia wojny przez francję i Anglię to w gruncie rzeczy przedłużenie polityki appeasementu.PROSZĘ O POMOC.
Zadanie pochodzi z książki do historii dla klasy III gimnazjum."HISTORIA" Marek Jekel i Mariusz menz. st.r267

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T19:57:37+01:00
Drodzy francuscy i angielscy przyjaciele! Sprawa polski nie jest tylko naszą sprawą,
ponieważ agresywnie nastawione Niemcy hitlerowskie z pewnością planują dalszą ekspansję terytorialną, a jak mawiali rzymianie jeśli chcesz pokoju gotuj sie do wojny. Hitlerowcy planując swą ekspansję zarówno na wschód i na zachód zasłaniają się chęcią utrzymania pokoju za wszelką cenę, ale my w Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę, ponieważ taki pokój nie istnieje!Niemcy łamiąc notorycznie i nagannie postanowienia traktatu wersalskiego i zwiększając ciągle liczebność swego wojska oraz prowadząc badania nad zabronionymi im na mocy wcześniej wspomnianego traktatu typów uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie nie tylko dla krajów europy wschodniej i środkowo-wschodniej lecz także dla mocarstw zachodnich. Po aneksji Austrii i Czecho-Słowacji które nie spotkały sie z zdecydowaną naganą lecz pobłażaniem za strony mocarstw zachodnich Hitler z pewnością poczuł sie bezkarnie \, okazał też takim postępowaniem pogardę wobec mocarstw zachonich.Po przytoczonych tu przykładach z łatwością można się zorientować,iż prowadzona wobec Niemiec polityka appeasementu na pewno się nie sprawdzi.Wy drodzy przyjaciele Polski na pewno ze względu na sojusz z nami oraz nie bójmy się powiedzieć hore!!! ambicje hitlera jesteście następnym celem jego agresji! Tak więc oczywista jest wobec zaistniałej sytuacji konieczność waszego opowiedzenie się po naszej stronie i dokonania zbrojnej interwencji w Niemczech oraz obalenia władzy nazistowskiej i wprowadzenia demokracji a takze co za tym idzie zniwelowania zagrozenie ze strony nazistów.